این قلعه سنگی قرون وسطای در ایرلند شمالی قرار دارد ولی به خاطر نزدیک بودنش به دریا به ویرانه ای تبدیل شده.

بینگ والپیپر 29-08-1393