60 روز از فصل زیبای پاییز گذشت.امیدوارم روزهای خوب و خوشی رو پشت سر گذاشته باشید.

طبیعت زیبای پاییزی.

تصاویر منتخب فصل پاییز