این هم خزان درخت انار حیاط خونمون.
این عکس رو دیروز با دوربین تلفن همراه گرفتم.
xperia SL 9MP
خزان درخت انار