گربه وحشی زیبای رو که دراین روز برفی به گشت پرداخته والپیپر بسیار زیبای رو برای شما به وجود آورده.

گربه وحشی یکی از گربه سانانی که با جسه کوچک که داره از خانواده خودش هم چیزی کم هم نداره .. بسیار زیبا، تیز پا و همین طور در بیشتر مناطق البته غیر از قاره امریکا زندگی میکنه.

گربه وحشی