با تاخیر تقریبا دو ماه باز هم برگشتم این بار با فصل زمستان.
برای این تاخیرم هر روز دو تا دوتای والپیپر زیبا از فصل زمستان برای شما دوستان قرار میدم.

فصل زمستان
فصل زمستان