این حیوان بسیار زیبا گواناکو نام دارد .. از خانواده شترسانان است و از گونه شترهای "لاما" این گونه از شتر ها که جسه بسیار کوچک تری نسبت به شتر های کوهان دار است ولی چیزی که این حیوان را نسبت به هم نوعان خود متمایز میکند کرک آن است ک بسیار نرم است برای مقایسه از کرک کشمیر نیز بسیار نرم تر بوده و بسیار هم گران است..این گونه از شتر فقط در جنوب آمریکای جنوبی زندگی میکند..سرخ پوستان در گذشته از حیوان برای بار کشی و همین طور از گوشت و شیر آن برای تغذیه خود استفاده میکردند.

 بینگ والپیپر 27-06-1393

دانلود در 

download wallpaper