تغریبا از اولین گل نیلوفر باعچه خونمون 6 هفته میگذره و صدها گل نیلوفر شکوفه کردن و همچنان هم غنچه های زیادی منتظر شکوفه شدن هستن..تصویری که امروز قرار میدم تقریبا یک ساعت تا شکوفه شدن زمان داره ولی در این موقع هم بسیار زیباست.
والپیپر زیبای نیلوفر
برای دریافت این والپیپر زیبا به
download wallpaper