منظره ای بسیار زیبا از یک آتشفشانی که دیگر به یک مزرعه با خاکی بسیار حاصل خیز تبدیل شده.

آتشفشانی بسیار قدیمی در اوگاندا که الان به عنوان مزرعه های که به صورت شیب دار هستند استفاده میشه.

بینگ والپیپر 24 آبان 1393