این نوعی سنگ بسیار زیباست که دوستاران جواهرات علاقه بسیاری به این نوع از عقیق داردند.

این سنگ بسیار زیبا که نوعی از عقیق است که در کشور ما یافت میشود ولی این نوع از عقیق که با نام آتشین معروف است فقط در مکان های خاص در مکزیک جنوب غربی کشور آمریکا یافت میشود.

بینگ والپیپر 1 آذر 1393

اولین والپیپر آذر ماه.