صخره های رو که میبینید در سواحل ایرلند غربی که موهر معروف هستند.. جلوه زیبای این منظره خیلی ها رو به خودش جلب کرده و این ها همه در سال 2009 باعث شده بود این منطقه به عنوان نامزد یکی از عجایب 7 گانه هم بشه.ارتفاع این صخره های از سطح دریا 120 متر.

صخره های موهر