اولین قنچه رز باغچه حیاط خونمون که زودتر از بقیه شکفته شده رو تقدیم میکنم به شما دوستان.

گل رز اسفند 94

گل رز اسفند 94